15.01.2018 / Tarinoita työpaikoilta

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja KVPS Tukena Oy: Inhimillisiä kohtaamisia johdetaan läheltä

Parhaat palvelut ja erinomaiset asiakaskokemukset on asiakaslupaus, jota tehdään todeksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja KVPS Tukena Oy:n arjessa kahdenkeskisessä, inhimillisessä vuorovaikutuksessa. Palvelusäätiö ja Tukena, jotka yhdessä muodostavat KVPS-konsernin, tuottavat ja kehittävät toimintaa ja palveluja sekä tarjoavat asuntoja vuosittain lähes 4000 kehitysvammaiselle tai erityistä tukea tarvitsevalle ihmiselle ja heidän perheilleen lähes 600 työntekijän voimin. Käytännön työssä se tarkoittaa kymmeniä tuhansia kohtaamisia päivittäin.

21.2.2018 10.43 / Työelämän muutoksentekijät
Suomalainen johtaminen on suoraselkäistä ja rehellistä, mutta siitä puuttuu aito dialogisuus

Työelämä 2020 -hankkeessa käännettiin vuoden vaihteessa katse johtamiseen ja johtajuuteen. Halusimme lisätä yhteistä ymmärrystä suomalaisen johtamisen ominaispiirteistä ja pohtia mahdollisuuksia hyödyntää näitä voimakkaammin suomalaisen työelämäbrändin rakentamisessa.

7.2.2018 15.34 / Työelämän muutoksentekijät
Luottamus työyhteisön arjessa
Olen viime aikoina pohtinut paljon luottamusta - sen rakentamista ja toisaalta sen haurautta - monessakin yhteydessä. Luottamus kietoutuu niin työpaikan arkeen, vapaa-aikaan, perheeseen, ystäviin ja jopa yhteiskuntaan ja sen rakenteisiin sekä järjestelmiin.

Maailma muuttuu ja digitalisaatio haastaa, mutta ihmisen tarve olla yhteisössään hyväksytty ja arvostettu ei häviä mihinkään. Tämän tunteen mahdollistaminen on toimivan työyhteisön ja hyvän johtamisen kulmakiviä.
Anna-Kaisa Heinämäki
Tampereen kaupungin apulaispormestariTyöelämä 2020 -neuvottelukunnan varapuheenjohtaja


Videot

Työelämä 2020 -hanke haluaa tänä vuonna herättää keskustelua luottamuksesta työelämässä. Väitämme, että luottamus on työelämän tärkeintä pääomaa ja vain luottamuksen varaan voi rakentaa menestyvää yrityskulttuuria. #luottamuspääoma

Katso video, jossa Susanna Rahkamo kertoo luottamuksen merkityksestä omalla urallaan.Lisää Työelämä 2020 -videoita YouTubessa