01.06.2017 / Tarinoita työpaikoilta

Teknologiateollisuus: Muutumme toimialan mukana

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Kyetäkseen palvelemaan jäsenyrityksiään alaa koettelevassa murroksessa, on organisaation oltava paitsi nykyaikainen ja tehokas, myös vaikuttamistyöstä innostuva.

1.6.2017 8.30 / Innostava johtaminen
Käskevästä kyselevään organisaatioon
Kelan kaltainen iso organisaatio tarvitsee yhtenäistä johtajuutta, työkulttuurin kehittämistä, hyvää strategiaa ja delegointia, jossa korostuu jokaisen työntekijän valtuutus itsensä johtamiseen.
29.5.2017 8.00 / Aktiiviset alueverkostot
Työelämän laadusta kilpailuetu

Kainuu näyttäytyy valtakunnallisissa tilastoissa huonosti voivana alueena. Kainuulaisista yli kolmasosa on huolissaan siitä, etteivät he jaksa työelämässä eläkeikään asti. Noin kolmannes kokee myös oman työkuntonsa välttäväksi tai huonoksi. Suomi menettää joka vuosi noin 24 miljardia euroa työkyvyttömyyden vuoksi ja työikäisten terveydenhoitomenoina. Kainuun osuus tästä on keskimäärin noin 1–2 prosenttia. Tämä tekee noin 240–480 miljoonaa euroa vuodessa. 


Parasta työelämää rakennetaan yhdessä jokaisen työpanosta arvostaen ja hyödyntäen.
Margita Klemetti
Työelämä 2020 -hankehankejohtaja


Videot

Euroopan parhaan työelämän arvot ovat sinnikkyys, luottamus, rohkeus ja työn tarkoituksen ymmärtäminen. Ne ohjaavat toimintaamme ja asenteitamme paitsi töissä myös vapaa-ajalla. Hyvä työ on enemmän kuin pelkkää työtä. Hyvät arvot tekevät työstä ihmisen mittaista.
Lisää Työelämä 2020 -videoita YouTubessa