Työelämän muutoksentekijät

Työelämän muutoksentekijät -blogissa julkaistaan Työelämä 2020 -hankkeessa mukana olevien työelämän kehittäjien asiantuntijakirjoituksia työelämän uudistamisesta.
21.4.2017 13.34

Pidä huolta voimavaroistasi!

Jyrki_Komulainen_verkko

Tuottavuus, kasvu ja Suomen elinvoimaisuus esiintyvät päivittäin otsikoissa. Monesti keskustelussa varjoon jää tärkein tuottavuuden tekijä, työntekijä. Jos työntekijä on terve ja voi hyvin, on työyhteisöllä mahdollisuudet menestyä.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelman työikäisille suunnatun Matka hyvään kuntoon -kampanjan syksyn 2016 rekkakiertue tavoitti lähes 15 000 Kehon kuntoindeksi -mittauksiin osallistunutta.

Kiertueen tulokset kertovat selkeästi, että työkyky on uhattuna erityisesti fyysisesti huonokuntoisilla miehillä, joilla on nelinkertainen riski työkykynsä ennenaikaiseen menettämiseen fyysisestä kunnosta johtuen. Hälyttävää on myös havainto, että itse arvioitua työpäivän jälkeistä kohtuutonta uupumusta usein tai silloin tällöin esiintyi 50 prosentilla naisista ja 40 prosentilla miehistä. Olemme siis vakavien kysymysten äärellä ja tekemistä riittää.

MHK_tulokset2016

Matka hyvään kuntoon -rekkakiertueen 2016 tuloksia

Työikäisen väestön työkykyisyydestä huolehtiminen on kaikkien väestöryhmien hyvinvoinnin edellytys. Työssä uupuminen johtaa lyhyt- ja edelleen pitkäaikaiseen syrjäytymiseen työelämästä. Pysyvästi työkyvyttömiä on tällä hetkellä lähes 200 000 henkilöä.

Liikunta ja hyvä fyysinen kunto vähentävät työstressiä. Päivittäinen fyysinen aktiivisuus on lisäksi yksi stressinhallinnan kulmakivi. Hyvä fyysinen kunto ja terveydelle edullinen kehonkoostumus ovat yhteydessä alempaan stressitasoon työpäivänä ja lisäksi hyvään yön aikaiseen palautumiseen.

Työntekijän fyysisen aktiivisuuden edistämisellä ei tarkoiteta vain liikunnan edistämistä. Olisi tärkeää, että ajattelu muuttuisi puhtaasti liikunnan edistämisestä ylipäätään nimenomaan fyysisen arkiaktiivisuuden edistämiseksi.

Työnantaja näkee fyysisen aktiivisuuden tukemisen helposti vain urheilu- tai liikuntapanostuksina, vaikka näkökulma voisi olla paljon laaja-alaisempi; fyysisen aktiivisuuden edistäminen on osa työntekijän hyvinvoinnista huolehtimista, mikä lisää paitsi työyhteisön hyvinvointia myös organisaation tuloksellisuutta.

On myös hyvä muistaa, että yksi malli toimii toisessa työyhteisössä, toinen toisessa. Sama pätee myös työntekijöihin. Kukin heistä on yksilö, jonka arkiaktiivisuutta on mahdollisuus lisätä juuri hänelle sopivin tukitoimin. Rohkaisenkin työyhteisöjä tutustumaan avoimin mielin erilaisiin fyysistä arkiaktiivisuutta lisääviin toimintoihin ja soveltamaan niitä juuri omaan työyhteisöön.

Matka hyvään kuntoon -rekkakiertue jatkuu nyt keväällä 2017. Rekkaan rakennettu kuntotestiasema kiertää seitsemän viikkoa eri puolilla Suomea tarjoten arkivaatteissa tehtävät helpot kuntotestit kaikille työikäisille.

Tervetuloa koko työyhteisönä mukaan maksuttomiin mittauksiin ja aloittamaan työpaikkanne tie kohti hyvää kuntoa!

Kirjoittaja Jyrki Komulainen on Kunnossa kaiken ikää -ohjelman ohjelmajohtaja ja liikuntafysiologian dosentti.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi