Work Up! Kasvua kiertotaloudesta

Ilmastonmuutos vaatii uusia toimintamalleja, talouskasvu ei voi enää perustua luonnonvarojen tuhlaamiseen. Vihreä talous, eli biotalous, cleantech ja kiertotalous, luovat uutta liiketoimintaa, parantavat työllisyyttä ja säästävät luonnonvaroja.

Suomella on hyvät mahdollisuudet olla vihreän talouden edelläkävijä, mutta se edellyttää rohkeita uusia avauksia, kokeiluja ja eri toimialojen yhteistyötä.

Work Up -seminaarissa tostaina 12.10. klo 13-15 keskustellaan vihreän talouden osaamistarpeista. Millaista yksilöiden ja organisaatioiden osaamista vaaditaan matkalla hiilineutraaliin yhteiskuntaan? Miten vihreän talouden innovaatiot saadaan kansainvälisille markkinoille?

Tervetuloa mukaan seminaariin. Ohjelma ja paikka julkaistaan myöhemmin tällä sivustolla.


WorkUp