Workathlon-tapahtumat

Workathlon on työelämähaasteiden ratkaisuklinikka, jonka kautta työpaikat saavat maksutta avukseen Työelämä 2020 -hankkeen verkoston asiantuntijat ratkaisemaan työelämän haasteita tai unelmia. Ratkaisujen tarpeet nousevat työpaikkojen omasta toiminnasta ja ne voivat liittyä esimerkiksi muutoksiin työssä, työhyvinvointiin, digitalisoituvaan ympäristöön, sosiaalisen median käyttöön asiakkaiden osallistamisessa tai melkein mihin vain. Tavoitteena on auttaa työpaikkoja kehittymään niiden omista tarpeista lähtien.

Jokaisessa Workathlonissa ratkotaan 3 - 4 etukäteen valittua työpaikkakohtaista haastetta. Työskentely perustuu työpaikkojen ja alueellisten sekä valtakunnallisten Työelämä 2020 -työelämätoimijoiden panokselle. Haasteita ja unelmia ratkotaan yhteisessä työpajassa ja ratkaisut esitetään yleisölle. Ideana on yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu, vertaistuki ja muilta oppiminen.

Workathlon-ratkaisuklinikoita järjestetään vuosien 2017 ja 2018 aikana, ja kehittämistulokset julkaistaan tällä sivustolla.

Edellinen Workathlon järjestettiin Varkaudessa 9.-10.11.2017, lue tästä uutinen Varkauden tapahtumasta.

Workathlonia voit seurata sosiaalisessa mediassa hashtageilla #workathlon24 ja #workathlon
tapahtumabanneri

Workathlon-tarinat

15.5.2017 12.20

Moodmetric: Älysormuksella stressinhallintaa

Startup-yritys Moodmetricin älysormus haluaa helpottaa stressinhallintaa ja sen mittaamista tuomalla sen osaksi ihmisten arkea.

Moodmetric_2
Workathlonissa syntyi Moodmetricille neljä uutta pilottikohdetta, jotka lähtivät käyntiin välittömästi.

Mielen aktiivisuus näkyy ihmisen iholla sähkönjohtavuuden vaihteluna niin, että esimerkiksi innostus tai stressi kasvattavat ihon sähkönjohtavuutta. Tämän vaihtelun mittaamiseen startup-yritys Moodmetric on kehittänyt älysormuksen. Se mittaa sympaattisen hermoston aktivaatiota ihon sähkönjohtavuuden muutoksen kautta, mikä tekee sormuksesta helppokäyttöisen laitteen stressin ja palautumisen seurantaan.

Taustalla on halu helpottaa stressinhallintaa ja sen mittaamista tuomalla se osaksi ihmisten arkea, pois laboratorio-olosuhteista.

– Sormuksen muodossa mittalaite kulkee kätevästi käyttäjän mukana, kertoo Moodmetricin Jari Jussila.

Sormus kertoo käyttäjän tunnetilan lukuarvona. Alle 30 jäävä luku tarkoittaa rentoutunutta ja rauhallista mieltä. Yli 80 nouseva lukema taas viittaa korkeaan stressiin tai innostumiseen. Sormus lähettää mittaustiedot älypuhelinsovellukseen, joka näyttää ne käyttäjälleen reaaliajassa. Stressiin on mahdollista puuttua heti.

– Ihon sähkönjohtavuus on hyvä indikaattori varsinkin tietotyötä tekeville, joiden työ ei välttämättä ole fyysisesti rankkaa, mutta voi henkisesti olla hyvinkin kuormittavaa.

Tietoisuus työkuorman vaikutuksista voi edesauttaa työssä jaksamista.

– Ajoissa tehdyillä toimenpiteillä voidaan kenties välttää pitkittyneet stressitilat ja loppuunpalamiset.

Workathlonista vauhtia

Moodmetricin väki on osallistunut erilaisiin innovointitapahtumiin kehittääkseen tuotetta ja synnyttääkseen palveluja sen ympärille. Tällaisissa tapahtumissa lähestymistapa on usein tekninen ja samoin odotuksin Jussila osallistui loppuvuodesta 2016 myös Workathlon-ratkaisuklinikkaan Jyväskylässä. Kun joukko ammattilaisia ryhtyi vastaamaan Jussilan heittämään haasteeseen siitä, miten stressittömyydestä palveluna saataisiin kehitettyä liiketoimintaa, tapahtui jotain yllättävää.

– Päivän ja illan haasteen parissa työskenneltyään asiantuntijat esittelivät seuraavana päivänä neljä uutta pilottikohdetta, jotka lähtivät käyntiin välittömästi.

Erityisesti Jussila kiittelee tapahtumassa saatua näkökulmaa sormuksen tuottaman mittaustiedon käytöstä positiivisessa merkityksessä – esimerkiksi vanhainkotiympäristössä.

– Se oli itselleni ihan uusi näkökulma, että sormuksen avulla voitaisiin mitata vanhainkodeissa ja palvelutaloissa asuvien kokemusta omasta vireydestään. Onko heillä sellaista tekemistä, mikä aktivoi ja innostaa? Sitä lähdettiin heti kokeilemaan ja viemään käytäntöön.

Vahvaa kehittämishalua

Toistaiseksi Moodmetric on vielä pieni, rahoittajia etsivä startup-yritys, jonka itse suunnittelemia sormuksia voi ostaa heidän verkkokaupastaan. Yhteistyökuviot kertovat kuitenkin vahvasta kehittämis- ja kasvuhalusta.

– Kalevala Korun suunnittelema design-versio älysormuksesta on tulossa markkinoille tämän vuoden aikana ja helmikuussa 2017 alkavassa pilotissa älysormuksella kerätään tietoa tiloissa työskentelevien henkilöiden stressitasoista ja palautumisesta. Reaaliaikainen stressidata yhdistetään Polku Innovations:in Smart Office -konseptiin. Tuloksena on uudenlainen palvelu, jossa kiinteistön ja henkilöstön hyvinvoinnin välille luodaan mitattava yhteys, avaa Jussila.


Teksti Kreetta Haaslahti Kuvat Julia HannulaPalaa otsikoihin