Uutiset

Eri-ikäisten työntekijöiden vahvuudet kannattaa hyödyntää

Erilaisten ja eri-ikäisten työntekijöiden vahvuuksien hyödyntäminen lisää työhyvinvointia sekä työn tuottavuutta ja kilpailukykyä. Terveellinen työ - Elämän eri vaiheissa -kampanjassa jaetaan hyviä käytäntöjä moninaisuuden arvostamiseen ja johtamiseen.

Tänään käynnistyy kaksivuotinen Terveellinen työ - Elämän eri vaiheissa -kampanja, jonka tarkoituksena on edistää Euroopan laajuisesti työterveyttä ja työturvallisuutta. Kampanjassa kiinnitetään erityistä huomiota eri-ikäisten työntekijöiden vahvuuksiin ja tarpeisiin. Teema on hyvin ajankohtainen, sillä työurien odotetaan pitenevän ja kaikenikäisten työntekijöiden hyvinvointi on sekä työntekijän, työnantajan että yhteiskunnan etu.

Nuori tarvitsee perehdytystä, ruuhkavuosia elävä joustavuutta

Kampanjassa tuodaan esille konkreettisia keinoja, malleja ja työkaluja, joilla työhyvinvointia voidaan lisätä työpaikoilla elämän eri vaiheet huomioiden. Kun erilaiset työntekijät otetaan huomioon, tuetaan kannustavuuden ja myönteisyyden kulttuuria sekä lisätään työkykyä.

Jokaisella työpaikalla on tarpeen miettiä, millaisilla käytännönjärjestelyillä eri-ikäiset työntekijät voidaan ottaa parhaiten huomioon. Esimerkiksi nuorille tapahtuneiden työtapaturmien taustalla on usein riittämätön perehdyttäminen ja opastusta tarvittaisiin lisää. Keski-iän molemmin puolin kaivataan puolestaan joustavia ratkaisuja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Työpaikan senioreita hyödyttää työn räätälöinti esimerkiksi työkyvyn ja kokemuksen mukaan. Työpaikan erilaiset ja eri-ikäiset ihmiset täydentävät toisiaan, mikä lisää innovaatioita ja tuottavuutta.

Kampanjan avajaistilaisuus järjestetään tänään Finlandia-talolla. Tilaisuuden avaa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä.
 
Terveellinen työ - Elämän eri vaiheissa -kampanjan sivu


Lähde: STM:n tiedote 21.4.2016


Palaa otsikoihin