Uutiset

20.6.2016 12.57

Finanssiala keräsi ja jakoi keskenään työkäytäntöjä – sai kopioida!

Finanssiala on kerännyt hyviä työkäytäntöjä, joilla parannetaan alan tuottavuutta ja työntekijöiden viihtyvyyttä. Käytännöt tunnistettiin ja kehitettiin yhteistyössä työnantajien ja työntekijöiden kesken. Työkäytännöt koottiin yhteen ja annettiin historiallisesti muille yhtiöille hyödynnettäväksi. Millaisia ne ovat?

Hyvien työkäytäntöjen tunnistus ja koonti liittyi Hyvinvoiva finanssiala -hankkeeseen, joka oli osa Työelämä 2020 -projektia. Hankkeessa tunnistettiin useita kehityskohteita, joihin yhtiöissä ryhdyttiin etsimään konkreettisia vastauksia. Osa käytännöistä kehitettiin alusta hankkeen ajatusten pohjalta, osa taas tunnistettiin yrityksissä jo olemassa olevina ja todettiin, että kokemusten jakamisesta olisi muille hyötyä.

Joukossa oli muun muassa lauantaityökokeilua, etätyön laajentamista suorittavan portaan työntekijöille sekä päätöksenteon hajauttamista. Toimintatavat koottiin kuvaesitykseksi ja hieman laajemmaksi esitteeksi, jotka ovat vapaasti kaikkien saatavilla. Käytäntöjä myös esiteltiin työntekijöiden ja työnantajien yhteisessä seminaarissa.

Tarkoitus on, että hyvät toimintatavat leviävät yhdestä finanssialan yhtiöstä toiseen ja auttavat siten finanssialaa pysymään uusiutumiskykyisenä ja houkuttelevana alana myös jatkossa.


Palaa otsikoihin