Uutiset

11.7.2016

Suomalainen työelämä kannustaa kokeilevaan kulttuuriin – ideoinnin palkitsemisessa vielä parannettavaa

Suurin osa suomalaisista kokee, että työnantaja suhtautuu myönteisesti uusien työskentelytapojen kokeilemiseen. Ideoinnista ja yrittämisestä palkitsemista kaivataan kuitenkin nykyistä enemmän, kuten myös ideoiden keräämistä sekä niiden toteuttamista.

Työssäkäyvien suomalaisten mielestä yrittämisestä palkitseminen on tärkein asia, mitä organisaatio voi tehdä kokeilemiseen rohkaisevan ilmapiirin lisäämiseksi.  Työelämä 2020 -hankkeen teettämän kyselyn mukaan joka kymmenes työntekijä kuitenkin kokee, ettei työpaikalla koskaan palkita yrittämisestä ja neljänneksen mukaan palkitsemista tapahtuu harvoin.

Suurin osa vastaajista (87 %) kertoo, ettei omalla työpaikalla ole lainkaan kokeiltu uusia työskentelytapoja, vaikka työnantaja suhtautuu myönteisesti työtapojen kehittämiseen sekä henkilöstön aloitteellisuuteen. Onnistuneissa kokeiluissa korostuivat matala kynnys ideoiden esittämiseen sekä yhdessä tekeminen niin työntekijöiden kuin muiden sidosryhmien kanssa.

ppt_nosto-11


- Suomalaisessa työympäristössä on kaikki valmiudet kokeilevammalle työkulttuurille. Tarvitaan vain lisää uskallusta ja työkaluja viedä ideat käytäntöön. Pitkäkestoiset ja laajat kehittämishankkeet eivät enää riitä, vaan nyt opitaan ja uudistetaan myös pienin askelin. Aloitteet ja niihin pohjautuvat kokeilut syntyvät ja toteutuvat osana arjen työtä, parhaiden asiantuntijoiden eli työntekijöiden toimesta, Työelämä 2020 -hankkeen johtaja Margita Klemetti sanoo.   

Avoin ja keskusteleva työkulttuuri on tärkeää organisaation uudistumisen kannalta. Kuitenkin vain noin kolmasosa vastaajista kertoo työpaikallaan olevan jokin keino kerätä aktiivisesti kehitysideoita. Myös ideoiden toteuttaminen jää usein vähemmälle, sillä vain joka kolmas organisaatio lähtee edistämään työntekijöiltä saatuja ideoita. Lisäksi vain joka kolmannella työpaikalla seurataan aktiivisesti ideoiden edistymistä ja mitataan tuloksia.

- Mahdollisuus avoimeen keskusteluun johdon kanssa koetaan usein riittäväksi keinoksi tuoda esille kehitysideoita, silloin johto ei vain vastaanota ideoita vaan myös tarttuu niihin. On palkitsevaa nähdä, että omalla aloitteellisuudellaan vaikuttaa työpaikkansa kehittymiseen ja menestykseen, Klemetti jatkaa.

Tutkimusyhtiö Cintin toteuttamaan kyselyyn vastasi tuhat 18–70-vuotiasta työssäkäyvää suomalaista kesäkuussa 2016.Palaa otsikoihin