Uutiset

Työhyvinvointi työn alle teknologiateollisuudessa

Työkaari kantaa -hankkeen pilottiyritykset ovat lähteneet vauhdilla kehittämään työhyvinvointia. Hankkeessa haetaan kehitystä kaikenikäisten johtamisessa ja positiivisia muutoksia henkilöstön kokemassa työhyvinvoinnissa.

Tavoitteena on saada mukaan vähintään 100 yritystä. Ensimmäisenä mukaan lähteneelle Frankelle työhyvinvointiasiat eivät ole uusia, sillä niitä on kehitetty pitkäjänteisesti jo vuosia. "Uudessa hankkeessa näemme mahdollisuuden saada uusia tuulia ja uudenlaista sisältöä kehittämistoimintaamme työkaaren eri vaiheista. Työkaarimallin mukaisia toimia on jo toteutettu, mutta esimerkiksi työuran suunnitteluun voisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota", kiteyttää toimitusjohtaja Antero Asikainen. Frankella on aktiivinen Hyvä työ -projektiryhmä, jossa on sekä johdon että henkilöstön edustus.

Työsuojeluvaltuutettu Tuula Vokkolaisen mukaan ryhmä odottaa hankkeelta uutta draivia jo tähänkin mennessä vauhdikkaaseen menoonsa. Lappeenrantalainen Flowrox Oy käynnisti Yksilötutka-kyselyn toukokuun alussa. Henkilöstöjohtaja Tommi Talasto pitää erityisen tärkeänä hankkeessa toteutettavan henkilöstökyselyn lisäksi toimintatapaa, jolla kyselyn tuloksista muodostetaan henkilöstöä osallistamalla konkreettisia ja henkilöstön toiveista kumpuavia kehittämistoimenpiteitä. Flowroxilla kysely toteutetaan globaalisti, jolloin vastaajia tulee viidestä eri maanosasta.

Yksilötutka mittaa hyvinvoinnin

Hankkeen internetsivustolla osoitteessa www.työkaari.fi voi testata oman työhyvinvointinsa Yksilötutkan avulla.  "Yksilötutka on kehitetty yksinkertaiseksi työhyvinvoinnin mittariksi, ja sen taustalla on laajaa työhyvinvoinnin tutkimusta, eli se on hyvin luotettava mittari", hankkeen projektipäällikkö Kirsi Mäkelä kertoo. Yksilötutkaa on tarkoitus käyttää yritysten omien kehittämisprojektien käynnistäjänä.

Hanke osaltaan toteuttaa Työelämä2020-hankkeen tavoitteita, ja se saa ESR-osarahoitusta. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Teknologiateollisuus, Metallityöväen Liitto, Ylemmät toimihenkilöt YTN sekä Ammattiliitto PRO.

Lue lisää Teknologiateollisuus ry:n verkkosivuilta

www.työkaari.fi 


Palaa otsikoihin