Uutiset

17.11.2017 Kunteko: Kunta-alan parhaat kehittäjät ja työntekijät palkittiin

KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen KunTeko 2020 -ohjelma palkitsi kymmeniä kuntaorganisaatioita ja työntekijöitä. Palkitsemisella nostetaan esille kunta-alalla tehtävää työtä työelämän kehittämisessä sekä juhlitaan onnistumisia.

Lue lisää

 

17.11.2017 Ratkaisu 100 -haastekilpailu ratkesi: Tekoäly kertoo mitä Suomi osaa ja Positiivinen CV kaivaa nuorten piilevän osaamisen esiin

Sitran Ratkaisu 100 -haastekilpailun voittajat on valittu. Miljoonan euron palkinto jaettiin puoliksi kahdelle kilpailussa kisaavalle ratkaisulle. 500 000 euron rahoituksen saavat tekoälyn osaamisen tunnistamiseen valjastava Headai sekä nuorten piilevien vahvuuksien tunnistamisen Positiivinen CV.

Lue lisää

 

17.11.2017 Made by Finland: Rohkeilla ideoilla ja uudistumiskyvyllä kohti tulevaa

Viimeinen alueellinen Made by Finland -seminaari järjestettiin keskiviikkoa 15.11. Jyväskylässä Valmetin Rautpohjan tiloissa. Suomi 100 -vuoden kunniaksi lanseerattu kampanja kutsuu kaikki pohtimaan, miten suomalainen työ menestyy myös seuraavat sata vuotta. Seminaarisarjan viimeisessä tilaisuudessa keskusteltiin siitä, mitä luovuus ja rohkeus ovat ja miten niitä voidaan hyödyntää työelämässä.

Lue lisää

 

9.11.2017 Suomalaisen työn indikaattori: Suomalainen työelämä vahvistuu, työntekijänäkökulma ristiriitainen

Suomalaisen Työn Liiton kehittämän Suomalaisen työn indikaattorin positiivinen kehitys lupaa valoisia näkymiä tulevaisuudelle, sillä indikaattorissa erityisesti pidempää aikaväliä luotaavat mittarit ovat vahvalla tasolla. Työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa työnsä sisältöihin kuitenkin heikkenivät samalla kun yleinen tuottavuus nousi.

Lue lisää

 

8.11.2017 Suomen paras kesätyönantaja -palkinto Eteralle

Etera on palkittu vuoden 2017 Suomen parhaana kesätyönantajana. Voittajan valitsi Akavan opiskelijoiden raati, jonka puheenjohtajana toimi työministeri Jari Lindström.

Lue lisää

 

3.11.2017 TEM: Työmotivaatio on työnantajalle tärkeämpää kuin 100-prosenttinen työkyky

Suurin osa yrityksistä pitää työmotivaatiota tärkeimpänä kriteerinä ja ominaisuutena, vaikka työnhakijana on osatyökykyinen henkilö. Vamma tai sairaus ei siis ole ratkaiseva tekijä uusia työntekijöitä palkattaessa. Selvityksen perusteella vaikuttaa siltä, että asenteet osatyökykyisyyttä kohtaan ovat muuttumassa myönteisimmiksi.

Lue lisää

 

3.11.2017 Tulevaisuuden työ kohdataan yhteistyöllä

Työelämä 2020 kutsui palkansaaja- ja työnantajaliittojen edustajat yhteiseen seminaariin, jossa keskusteltiin toimialakohtaisesta kehittämisestä ja tarjottiin tukea toimialaohjelman käynnistämiseen. Keskiviikkona 1.11. järjestetyssä aamuseminaarissa Hyvinvoiva finanssiala- ja Työkaari kantaa -toimialaohjelmien edustajat olivat paikalla puhumassa kokemuksistaan ja ohjelmissa syntyneistä onnistumisista.

Lue lisää

 

26.10.2017 Made by Finland: Digiloikka onnistuu, kun henkilöstö ja asiakkaat otetaan huomioon

Neljäs Made by Finland -kampanjan aluetapahtuma järjestettiin tiistaina 24.10. Tampereella. Suomi 100 -vuoden kunniaksi lanseeratun kampanjan tavoitteena on korostaa suomalaisen työelämän vahvuuksia ja jakaa positiivisia yritysesimerkkejä. Kampanja perustuu Työelämä 2020 -hankkeen työelämäbrändityöhön, jonka mukaan Suomen vahvuuksia ovat osaaminen, turvallisuus ja yhteistyö.

Lue lisää

 

26.10.2017 Finanssialan tulevaisuuden osaamistarpeita kartoitettiin kyselyllä

Finanssialan työnantajat ja oppilaitokset ovat pääosin samoilla linjoilla alan työntekijöiden uusista osaamistarpeista. Tarpeita kartoitettiin sekä alan työnantajien että oppilaitosten edustajille tehdyllä kyselyllä.

Lue lisää

 

23.10.2017 Tutkimus: työilmapiiri työhyvinvoinnin tärkein tekijä

Suomalaiset uskovat, että työhyvinvoinnin tärkeimmät tekijät ovat hyvä työilmapiiri, motivoiva työ ja mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön ja toimenkuvaan. Valtaosa, 96 prosenttia, suomalaisista on lisäksi sitä mieltä, että jokaisen työntekijän tulee kantaa vastuuta oman työyhteisönsä hyvinvoinnista. Tulokset selviävät Suomalaisen Työn Liiton Made by Finland -tutkimuksesta

Lue lisää