Utvärdera din arbetsplats

Goda och dåliga arbetsenheter finns i företag och organisationer av alla storlekar. I alla branscher och i företag av alla storlekar är det nödvändigt att utveckla produktiviteten och arbetslivets kvalitet, i de offentliga organisationerna också servicens effektivitet. Nycklarna till utveckling ligger alltså i varje organisations egna händer.

I nedanstående tabell kan du utvärdera nivån på din arbetsplats. Är den på :

•    en god grundnivå, då fundamenten är i skick, vardagen löper och förpliktelserna sköts smidigt

•    utvecklarnivå, då man satsar på utveckling, först genom separata projekt, senare mångsidigt och planmässigt

•    föregångarnivå, då produkterna, tjänsterna, verksamhetskoncepten och arbetsgemenskapen på din arbetsplats är utmärkta eller av världsklass och utvecklas kontinuerligt?

Utvecklingsstigen  - test för att främja utvecklingen på arbetsplatsen.
Läs mer