Työpaikoille 

Tulevaisuuden työpaikoilla tarvitaan entistä syvempää yhteistyötä ja vastavuoroisuutta henkilöstön, kumppanien ja asiakkaiden kanssa. Niissä tarvitaan vahvaa osallistamisen kulttuuria, jossa uusia tuotteita, palveluja ja tapoja toimia luodaan yhdessä. Ne ovat ketteriä muutostilanteissa ja vastaanottavaisia henkilöstön tarpeille. 

Työpaikkojen osaamisen vahvistaminen perustuu työnantajan ja työntekijöiden avoimeen vuoropuheluun siitä, millaisia uusia taitoja tarvitaan tulevaisuudessa. Hyvissä työyhteisöissä panostetaan työhyvinvointiin ja terveyteen, sillä panostukset tuottavat itsensä takaisin. Hyvät työolot lisäävät työn innostavuutta, tuottavuutta ja työelämän vetovoimaa.Tarinoita työpaikoilta

Aulis Lundell Oy: Mitä tänään kehitetään?

Innovointi ja tuotekehitys ovat olleet aina vahvasti läsnä kevytrakennejärjestelmiä kehittävän ja valmistavan Aulis Lundell Oy:n toiminnassa. Kehittämishalu lähtee yrityksen arvoista. – Tottakai aina täytyy tulosta tehdä, mutta meille asiakaslähtöisyys on erittäin tärkeää ja se vaatii jatkuvaa innovointia. Aina halutaan tehdä paremmin ja uudella tavalla.

Lue lisää

If: Yhteinen tulevaisuuskuva tarkentui hankkeessa

Digitalisaatio ja sitä seurannut asiakaskäyttäytymisen muutos ovat haastaneet finanssialan toimintatapoja jo pitkään, eikä murrosvaihe suinkaan ole ohi. Siksi yhteisen ymmärryksen lisääminen toimialan tilanteesta ja näkymistä oli keskeinen tavoite, kun alan työnantajaliitto sekä kaikki työntekijäliitot yhdistivät voimansa Hyvinvoiva finanssiala -hankkeessa.

Lue lisää

Tapahtumia

16.1.2017 - 16.4.2017

23.1.2017 klo 16:30 - 19:00

Listening Post Oulu 2017

Metanoia Instituutti kutsuu työelämän toimijoita ja kehittäjiä Listening Post Oulu 2017 -tapahtumaan jakamaan kokemuksia, havaintoja, ajatuksia ja tunnelmia ajankohtaisista asioista. Kysymme – missä mennään ja mitä meille kuuluu nyt, vuoden 2017 alkaessa? Mitkä asiat ovat ajankohtaisia ja merkityksellisiä?

24.1.2017 klo 8:00 - 12:00

Oivallusten työaamu: Hallitaan yhdessä vauhdin hurmaa - minä – työura – elämä

Tervetuloa mukaan aloittamaan vuosi 2017 verkostoituen ja keskustellen Sanomatalon mediatorilla! Pohditaan yhdessä tulevaa vuotta kolmen teeman kautta.

24.1.2017 klo 8:30 - 11:00

Teemoista teoiksi! Varsinais-Suomen Tyhyverkoston työpaja

Varsinais-Suomen Tyhyverkoston aiemman työskentelyn pohjalta nousi esiin neljä teemaa, joita lähdetään nyt työstämään teoiksi. Tule mukaan ja tuo mukana kollegasi sekä yrittäjätuttusi!