10 askelta uudistumiseen

Uudistumista tarvitaan, jotta suomalainen työ, tuotteet ja palvelut pärjäävät yhä kovenevassa kilpailussa. Parhaimmillaan uudistuminen toteutuu työpaikalla yhteistoiminnallisesti, henkilöstön osaamisia, kokemuksia ja näkemyksiä hyödyntäen. Johdon ja esimiesten rooli uudistumisessa on kuitenkin ratkaiseva, koska he toimivat loppukädessä uudistumisen mahdollistajina.
 
Osana vuositeemaamme ”Ajatella ja toimia uudella tavalla” julkaisimme vuoden 2017 aikana 10 blogia liittyen johtamiseen ja sen mahdollistavaan vaikutukseen työpaikkojen menestymisessä. Blogeilla halusimme välittää tarinoita kirjoittajien omista kokemuksista uudistaa johtamiskäytäntöjään. Kirjoitusten myötä lukijat voivat ammentaa oman työpaikkansa kehittämistyöhön esimerkkejä ja työkaluja. Lukijoilla on myös ollut mahdollisuus kommentoida kirjoituksia ajatuksella ”Näin meillä tämä asia toteutuu”.
 
Blogien oheen on kerätty teemaan liittyvää lisämateriaalia. Sivut tarjoavat hyvän tietopaketin johtamiseen eri näkökulmista, innostavia esimerkkejä ja työkaluja johtamisen kehittämiseen. 

Uudistumisessa voidaan edetä myös kokeilemalla eli kokeillaan toimiiko esimerkiksi kehitetty toimintatapa vai ei. Lopullinen versio muokkautuu koko kehittämisprosessin ajan.
 
Rakennamme yhdessä Suomen parasta työelämää!

10askelta_kivet_2