10 askelta uudistumiseen

Uudistumista tarvitaan, jotta suomalainen työ, tuotteet ja palvelut pärjäävät yhä kovenevassa kilpailussa. Parhaimmillaan uudistuminen toteutuu työpaikalla yhteistoiminnallisesti, henkilöstön osaamisia, kokemuksia ja näkemyksiä hyödyntäen. Johdon ja esimiesten rooli uudistumisessa on kuitenkin ratkaiseva, koska he toimivat loppukädessä uudistumisen mahdollistajina.
 
Osana vuositeemaamme ”Ajatella ja toimia uudella tavalla” julkaisemme vuoden 2017 aikana 10 blogia liittyen johtamiseen ja sen mahdollistavaan vaikutukseen työpaikkojen menestymisessä. Blogeilla haluamme välittää tarinoita kirjoittajien omista kokemuksista uudistaa johtamiskäytäntöjään. Kirjoitusten myötä lukijat voivat ammentaa oman työpaikkansa kehittämistyöhön esimerkkejä ja työkaluja. Lukijoilla on myös mahdollisuus kommentoida kirjoituksia ajatuksella ”Näin meillä tämä asia toteutuu”. Toivomme vilkasta vuoropuhelua hyvän johtamisen ympärille.
 
Blogisarja starttaa helmikuussa arvojohtamisen teemalla. Blogisivut tulevat kasvamaan sisällöllisesti vuoden aikana sitä mukaan kun blogeja julkaistaan ja niiden ympärille kerätään kuhunkin aiheeseen liittyvää lisämateriaalia. Blogisivut ovat tarkoitettu meille kaikille. Nähdäänhän tänä päivänä johtaminen jaettuna tehtävänä.

Uudistumisessa voidaan edetä myös kokeilemalla eli kokeillaan toimiiko esimerkiksi kehitetty toimintatapa vai ei. Lopullinen versio muokkautuu koko kehittämisprosessin ajan.
 
Rakennamme yhdessä Suomen parasta työelämää!

10askelta_kivet_2