Häirinnästä vapaa työpaikka


Hyvän työympäristön edistäminen on koko työyhteisön asia. Työnantajan vastuulla on varmistaa, että jokainen voi tehdä työtään ilman fyysisen tai henkisen väkivallan uhkaa sekä olla ylpeä ammatistaan ilman häirintää tai vähättelyä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos, KT Kuntatyönantajat, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK, Suomen Yrittäjät, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja Valtion työmarkkinalaitos ovat tuottaneet oppaan työpaikkojen käyttöön seksuaaliseen häirinnän ehkäisemiksi ja siihen puuttumiseksi. Seksuaalisen häirinnän vastainen yhteistyö jatkuu vuoden 2018 aikana.

Häirinnästä vapaa työpaikka -opas


häirintäopas_kansiTyönantajan ja työntekijöiden hyödynnettäväksi suunniteltuun oppaaseen on koottu ajantasaista tietoa seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä ja siihen puuttumisesta työpaikoilla ja suomalaisessa työelämässä.

Toivomme, että tutustutte oppaaseen omalla työpaikallanne ja keskustelette sen sisällöstä koko työyhteisön kesken sekä ryhdytte tarvittaessa toimenpiteisiin seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi työpaikallanne.


Lue lisää oppaasta ja lataa se työyhteisösi käyttöön.


häirinnästä vapaa työpaikka juliste