Tyoelamabrandiraportti_200x284

Julkaisu sisältää ehdotuksen Työelämä 2020 -hankkeen johtoryhmälle siitä, kuinka Suomen työelämäbrändiä tulisi vahvistaa. Työelämäbrändin kehittämisen tarkoituksena on tukea Suomen talouskasvua pitkällä aikavälillä, auttaa Suomea menestymään kansainvälisessä yhteistyössä ja nostaa Suomea esimerkiksi ja innoittajaksi muille.

Hyvä työelämä Suomen kilpailukykytekijänä_netti (pdf)


TEM Matkalla Euroopan parhaaksi 2015-12


Matkalla Euroopan parhaaksi -julkaisuun on koottu verkkosivustolla julkaistuja Tarinoita työpaikoilta -artikkeleita. Niissä esitellään 16 työpaikkaa, joilla on tehty toimintatapojen ja -kulttuurin kehittämistä henkilöstön ja johdon yhteistyönä.

Matkalla Euroopan parhaaksi (sähköinen julkaisu)
Matkalla Euroopan parhaaksi


innovatiivisuus_suomen_tyopaikoilla

Tekesin tuottamatta raportissa kerrotaan, kuinka laajasti yritykset ja julkisen sektorin orgnanisaatiot ovat Suomessa viime vuosina tehneet innovaatioita ja uudistuneet. Raportti perustuu laajan MEADOW-tutkimusaineiston tuloksiin

Innovatiivisuus Suomen työpaikoilla

Toimialajulkaisu_200x284

Yhdessä kehittämällä Euroopan parhaaksi -julkaisussa esitellään työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteisten toimialaohjelmien kehittämistyön hyviä käytäntöjä ja tuloksia kuuden esimerkkitarinan avulla. Yhteistä näille kaikille, toimialasta riippumatta, on halu kehittää Suomeen laadukasta ja tuottavaa työelämää.

Yhdessä kehittämällä Euroopan parhaaksi_netti (pdf)


Kehittämisprojekti


Työturvallisuuskeskuksen tuottamassa julkaisussa kuvataan prosessikonsul­tointiin perustuva kehittämisprojekti vaihe vaiheelta. Oleellista kehittämistoiminnassa on johdon ja henkilöstön yhteistoiminta, jossa toiminnan parhaita asiantuntijoita ovat kunkin työn tekijät.

Kehittämisprojekti (sähköinen julkaisu)


TTL_Työhyvinvointi_paremmaksi+kannet

Työterveyslaitoksen laatima raportti sisältää  suosituksia työhyvinvoinnin ja työterveyden edistämiseksi suomalaisilla työpaikoilla. Raportti perustuu pääosin laajan MEADOW-tutkimusaineiston tuloksiin ja muihin ajankohtaisiin tutkimustietoihin.

Työhyvinvointi paremmaksi