Tyoelamabrandiraportti_200x284
Toimialajulkaisu_200x284

Hyvä työelämä Suomen kilpailukykytekijänä
       

Yhdessä kehittämällä Euroopan parhaaksi

Julkaisu sisältää ehdotuksen Työelämä 2020 -hankkeen johtoryhmälle siitä, kuinka Suomen työelämäbrändiä tulisi vahvistaa. Työelämäbrändin kehittämisen tarkoituksena on tukea Suomen talouskasvua pitkällä aikavälillä, auttaa Suomea menestymään kansainvälisessä yhteistyössä ja nostaa Suomea esimerkiksi ja innoittajaksi muille.
Julkaisussa esitellään työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteisten toimialaohjelmien kehittämistyön hyviä käytäntöjä ja tuloksia kuuden esimerkkitarinan avulla. Yhteistä näille kaikille, toimialasta riippumatta, on halu kehittää Suomeen laadukasta ja tuottavaa työelämää.

TEM Matkalla Euroopan parhaaksi 2015-12
Kehittämisprojekti

Matkalla Euroopan parhaaksi
      

Kehittämisprojekti (verkkojulkaisu)

Julkaisuun on koottu verkkosivustolla julkaistuja Tarinoita työpaikoilta -artikkeleita. Niissä esitellään 16 työpaikkaa, joilla on tehty toimintatapojen ja -kulttuurin kehittämistä henkilöstön ja johdon yhteistyönä.
Työturvallisuuskeskuksen julkaisussa kuvataan prosessikonsul­tointiin perustuva kehittämisprojekti vaihe vaiheelta. Oleellista kehittämistoiminnassa on johdon ja henkilöstön yhteistoiminta, jossa toiminnan parhaita asiantuntijoita ovat kunkin työn tekijät.

innovatiivisuus_suomen_tyopaikoilla
TTL_Työhyvinvointi_paremmaksi+kannet

Innovatiivisuus Suomen työpaikoilla
      

Työhyvinvointi paremmaksi

Tekesin tuottamatta raportissa kerrotaan, kuinka laajasti yritykset ja julkisen sektorin orgnanisaatiot ovat Suomessa viime vuosina tehneet innovaatioita ja uudistuneet. Raportti perustuu laajan MEADOW-tutkimusaineiston tuloksiin.
Työterveyslaitoksen laatima raportti sisältää  suosituksia työhyvinvoinnin ja työterveyden edistämiseksi suomalaisilla työpaikoilla. Raportti perustuu pääosin laajan MEADOW-tutkimusaineiston tuloksiin ja muihin ajankohtaisiin tutkimustietoihin.