Kehittämispolku-testin avulla arvioidaan työpaikan tilaa yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa

Menestyvä työpaikka rakennetaan johdon ja henkilöstön yhteistyönä. Työelämätoimijoiden laatima, kaikille ilmainen Kehittämispolku-testi auttaa johtoa ja työntekijöitä löytämään yhdessä työpaikan tärkeimmät kehittämiskohteet, joita parantamalla varmistetaan menestys myös tulevaisuudessa. Eteneminen kehittämispolulla edellyttää osallistamista ja yhteistyötä ja testi on apuväline, jonka avulla jokainen työpaikalla voi antaa panoksensa keskusteluun.

Testi pohjautuu ajatukseen työelämän laadun ja tuottavuuden yhtäaikaisesta parantamisesta. Testin väittämät liittyvät työpaikan kehittämisen neljään eri painopisteeseen: luottamus & yhteistyö, terveys & hyvinvointi, osaava työvoima ja innovointi & tuottavuus. Testin taustalla on työelämästrategia.

Testi sopii oikeastaan mille tahansa työpaikalle, mutta alle viiden hengen työyhteisöt voivat tehdä testin pelkästään paperilomakkeiden kautta. On hyvä muistaa, että jokainen työpaikka voi valita omanlaisensa kehittämispolun - asioita ei tarvitse tehdä samalla lailla kuin muut. Yhdessä valitut kehittämiskohteet voivat olla työpaikan vahvuusalueita, joita halutaan vahvistaa edelleen, tai alueita, joihin ei aiemmin ole kiinnitetty juuri huomiota tai joiden koetaan toimivan kehnosti.


Kehittämispolku-testin voi toistaa niin monta kertaa, kuin se tuntuu tarpeelliselta ja hyödylliseltä, esimerkiksi puolivuosittain tai kerran vuodessa. Työpaikkansa etenemistä poluilla voidaan tehdä vertaamalla tuloksia aikaisempiin.sitaatti_kehittamispolkutestiOta testi käyttöön:

 1. Kehittämispolku-testi otetaan käyttöön tilaamalla linkki testisivulta. Testi ja sen käyttäminen on ilmaista. (Huom! Alle viiden hengen työyhteisöt tekevät testin Kehittämispolku-lomakkeiden avulla. Tulosta ne täältä)
 2. Testin voi tilata kuka tahansa, mutta on suotavaa tehdä päätös yhdessä johdon kanssa.
 3. Testi ei vaadi kirjautumista vaan pelkästään toimivan sähköpostiosoitteen, johon linkki varsinaiseen testiin lähetetään. Testin tilaaminen sähköpostiin ei sido mihinkään, vaan sen ottaminen käyttöön on vapaasti päätettävissä testiin tutustumisen jälkeen.
 4. Linkin vastaanottamisen jälkeen pääsee varsinaiseen testiin, jossa testin pääkäyttäjä saa mahdollisuuden lisätä testiin kaksi omaan työpaikkaansa sopivaa työnantajakohtaista kysymystä ja voi sen jälkeen julkaista testin. 
 5. Julkaisun jälkeen pääkäyttäjä voi jakaa linkin työntekijöille. Pääkäyttäjä näkee vastausten määrän ja testin päättymispäivän. Testi päättyy viimeistään 2 viikon kuluttua sen käynnistämisestä.Vastausten koonti ja läpikäynti:

 1. Pääkäyttäjä näkee vastausten määrän ja testin päättymispäivän saman linkin kautta, jonka vastaanotti testin tilatessaan sähköpostiin.
 2. Kun kaikki ovat vastanneet tai 2 viikkoa on täynnä, pääkäyttäjä saa tuloksista koosteen, joka on testisivulla vain pääkäyttäjän nähtävissä.
 3. Testin tulokset sisältävät kokonaistuloksen, eri osa-alueiden tason, tärkeimmät kehittämiskohteet, väittämien keskiarvot, jakaumat ja mediaanit yli 10 vastausten osalta. Ladattava pdf-materiaali soveltuu yhteiseen käsittelyyn.
 4. Tärkein vaihe alkaa tästä, sillä seuraavaksi on aloitettava yhteinen keskustelu tuloksista.
 5. Keskustelun aikana valitaan 3-5 asiaa, joissa työpaikka haluaa toimintatapojaan kehittää. Ne voivat olla joko vahvuuksia, joita halutaan edelleen vahvistaa tai kehitettäviä asioita, joihin ei aiemmin ole kiinnitetty juuri huomiota.
 6. Sen jälkeen määritellään vastuuhenkilöt, kehittämisen alustava aikataulu ja suunnitelma siihen, miten etenemistä seurataan.