Kehittämispolku-lomakkeet

Kehittämispolku-lomakkeet on tarkoitettu alle viiden hengen työyhteisöille. Lomakkeistoa voi käyttää isolla työpaikalla myös yksittäinen tiimi tai osasto. Sähköinen versio Kehittämispolku-testistä on saatavilla Oma Yritys-Suomi -verkkopalvelussa.

Lomakkeisto sisältää kolme erilaista lomaketta. Niitä voidaan käyttää kahdella tapaa:

  • Lomake 1 jaetaan kaikille vastaamista varten ja nimettömät vastaukset kootaan lomakkeelle 2. Sen jälkeen voidaan lomakkeeseen 3 merkitä yhdessä keskustellen valitut kehittämistarpeet.
  • Lomake 1 kysymyksiä käydään läpi yhdessä keskustellen. Sen jälkeen voidaan yhdessä keskustellen valitut kehittämistarpeet merkitä lomakkeeseen 3.

Lomake 1, kysymyslomake

Lomake sisältää 20 kysymystä. Vastausvaihtoehtojen lisäksi vastaaja voi merkitä mielestään neljä tärkeintä kehittämiskohdetta. Lomake voidaan jakaa kaikille vastaamista varten tai sitä voidaan käyttää yhteisen keskustelun pohjana.

Lomake 2, vastausten koonti
Lomakkeeseen voidaan koota ja merkitä lomakkeella 1 annetut vastaukset. Kun vastauksien lukumäärät on syötetty sarakkeisiin, voidaan nähdä arvio oman työpaikan kehittämistasosta. Kehittämistasojen kuvaukset löytyvät painopistealueittain.

Lomake 3, oma kehittämispolku
Lomakkeeseen merkitään yhdessä valitut kehittämiskohteet ja niille asetetut tavoitteet. Kehittämiskohteita valitaan vähintään kaksi. Lisäksi määritellään vastuuhenkilöt, kehittämisen alustava aikataulu ja miten etenemistä seurataan tai mitataan.