Suomen laatupalkinto 2017 Helsingin kaupungin tarkastusvirastolle: tavoitteena maailman toimivin kaupunki

Helsingin kaupungin tarkastusvirasto palkittiin toimintansa kehittämisessä parhaiten menestyneenä suomalaisorganisaationa. Julkinen sektori on pärjännyt vahvasti viime vuosien EFQM-arvioinneissa, mikä on arviointiryhmän mukaan osoitus korkeasta kunnianhimosta ja halusta kehittää toimintaa ulkopuolisen arvioinnin avulla.

Laatukeskuksen myöntämä arvostettu kansallinen tunnustus jaetaan vuosittain parhaiten EFQM Recognised for Excellence -arvioinneissa menestyneelle organisaatiolle. Tänä vuonna palkinto myönnettiin Nordic Business Forumin yhteydessä Helsingissä 2. lokakuuta.

- Palkinto inspiroi jatkamaan systemaattisen parantamisen tiellä vastedeskin. Olemme osallistuneet useana vuonna kaupunginjohtajan laatupalkintokilpailuun, ja ottaneet palautteen joka kerta vakavasti. Helsingin kaupungin tavoite on olla maailman toimivin kaupunki, ja me täällä tarkastusvirastossa tuemme tavoitteen toteutumista tekemällä asioita paremmin joka päivä, kuvailee palkinnon vastaanottanut tarkastusjohtaja Pirjo Hakanpää.

Nämä 3 menestystekijää ratkaisivat tarkastusviraston voiton

  1. Viraston arviointi- ja tilintarkastuspalveluiden perustana olevia prosesseja kehitetään, toteutetaan ja parannetaan hyödyntämällä täysimittaisesti laitoksen henkilökunnan tietämystä ja osaamista.
  2. Virasto jakaa verkkosivuillaan hyvin jäsennellyn, helppolukuisen arviointikertomuksensa.
  3. Viraston kulttuuri on avointa ja ihmisten osaamista arvostetaan.

- Arviointiryhmän tekemät havainnot viestivät tämän organisaation erinomaisuudesta ja kyvystä priorisoida oikeita osa-alueita systemaattisessa ja tavoitteellisessa kehittämisessä. Ihailtavaa on myös se, kuinka virasto hyödyntää kehitystyössä koko henkilöstönsä osaamista, kehuu Laatukeskuksen asiakkuusjohtaja Juha Tammi.


Suomen laatupalkinto

Suomen laatupalkinto on sidosryhmien tuntema ja arvostama kansallinen tunnustus erinomaisuudesta.

Palkinnon saaminen tukee vahvan brändin rakentamista. Laatupalkinnon tavoittelu kannustaa organisaatioita ja niiden henkilöstöä toiminnan systemaattiseen kehittämiseen.

Suomen laatupalkinnon myöntää Suomen Laatuyhdistys ry vuosittain parhaille ulkoisiin asiantuntija-arviointehimme osallistuneille organisaatioille. Minimivaatimus on Recognised for Excellence -tasoinen arviointi ja arvioinnissa saavutettu 500 pistettä (asteikko 0 ... 1000 pistettä). Suomen Messusäätiö palkitsee parhaimman organisaation kehitystiimin 30 000 euron palkinnolla.

Voittajat valitsee Suomen Laatuyhdistys ry:n hallitus.

Aikataulu

Arviointi tehdään arvioitavan organisaation ja arviointiryhmän keskenään sopiman aikataulun mukaan. Kiinteitä aikarajoja ei ole. Jos organisaatio haluaa vastaanottaa mahdollisen Suomen laatupalkinnon tai muun tunnustuksen arviointivuoden aikana, tulee arvioinnin olla tehtynä ja raportoituna syyskuun loppuun mennessä.

Kuka voi osallistua?

Kilpailu on tarkoitettu huipulle tähtääville, kilpailukyvyn systemaattisesta kehittämisestä ja erinomaisuudesta  innostuneille organisaatioille, sekä organisaatioille, jotka haluavat perusteellisen ulkoisen arvioinnin ja myönteistä julkisuutta.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki organisaatiot, organisaatioyksiköt ja verkostot toimialasta ja organisaation koosta riippumatta.

Lähde: Laatukeskus