Suomen paras kesätyönantaja -kilpailu

Paras kesätyönantaja osaa kesätyön hyvät käytännöt

Akavan opiskelijat järjestää Suomen paras kesätyönantaja -kilpailun vuosittain. Se kiinnittää huomiota kesätyön hyviin käytäntöihin ja huomioi kesätyönantajia, jotka ansaitsevat tunnustusta. Sekä korkeakouluopiskelijat että työnantajat voivat ehdottaa Suomen paras kesätyönantaja -tunnustuksen saajaa.

Palkinnon myöntää raati, joka käsittelee kisaan tulleet esitykset esimerkillisistä kesätyönantajista. Työntekijöiden ja työnantajien jättämät ehdotukset käsitellään yhdenvertaisina. Palkintoraati asetetaan vuosittain.

Tietoa työnantajalle

Jos tarjoatte korkeakouluopiskelijoille heidän koulutustaan vastaavia töitä ja noudatatte muutenkin hyviä käytäntöjä työnantajana, voitte ilmoittaa itsenne kilpailuun. Raati kohtelee työntekijöiden ja työnantajien tekemiä ehdotuksia yhdenvertaisina.

Työnantajan ilmoittaessa itsensä kilpailuun on kuitenkin hyvä antaa vähintään yhden kesätyöntekijän yhteystiedot. Näin raati voi kuulla myös työntekijän näkemyksen esityksiä käsitellessään.

Opiskelijalle luottamus työnantajaan on keskeinen asia kesätyöpaikan valinnassa. Valitettavan moni opiskelija on joutunut kokemaan tai ainakin kuulemaan väärinkäytöksistä erityisesti kesätyöntekijöitä kohtaan.

Hyviä kesätyökäytäntöjä noudattavat työnantajat ansaitsevat tulla huomioiduiksi! Perusasioiden lisäksi opiskelijalle on tärkeää muun muassa se, että työstä maksetaan asiallinen korvaus ja että hänellä on mahdollisuus kehittyä työssään. Jos yrityksessänne tai yhteisössänne hoidetaan kesätyöasiat esimerkillisesti, kannattaa osallistua kilpailuun. Palkintona on tunnustuksen lisäksi myönteistä huomiota ja halutun työnantajan maine opiskelijoiden keskuudessa.

Lähde: Akava