Toimialaohjelmat

Työelämän kehitystyö on monella toimialalla pitkäjänteistä ja vaikuttavaa. Se on myös luonnollinen osa sopimista ja yhteistyötä. Toimialaohjelmat ovat työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteisiä kehittämishankkeita. Toiminnan periaatteina ovat tuottavuuden ja työhyvinvoinnin samanaikainen kehittäminen, joka tapahtuu yhteistyössä johdon ja henkilöstön kesken.
 
Ohjelmilla tavoitellaan toimialan työpaikkojen, niiden johdon ja henkilöstön yhteisiä etuja ja menestystä. Niiden teemat voivat vaihdella toimialoittain, riippuen toimialan erityispiirteistä ja tulevaisuuden haasteista. Yhteistä näille kaikille - toimialasta riippumatta - on halu olla mukana rakentamassa Suomeen laadukasta ja tuottavaa työelämää.