Hyvää huomista -hanke

Työelämän kehittäminen kemianteollisuudessa

Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet tekevät monipuolista yhteistyötä työelämän kehittämiseksi.  Alalle luodussa jatkuvassa neuvottelukäytännössä yhteisiä asioita käsitellään aktiivisesti ja tuloksellisesti. Työhyvinvointia kehitetään Hyvää huomista -hankkeessa. Responsible Care -ohjelmassa tarkastellaan kestävää kehitystä kokonaisuutena. Ala on sitoutunut toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Jatkuva neuvottelukäytäntö

Jatkuvan neuvottelun tavoitteena on edistää yhteistoimintaa työpaikoilla, kehittää alan työllisyyttä ja tuottavuutta, valmistella sopimuskauden aikana muutoksia työehtosopimuksiin sekä laatia yhteisiä soveltamisohjeita työpaikoilla hankaliksi koettuihin tilanteisiin.

Osapuolet toteuttavat jatkuvan neuvottelun periaatetta sopimuskauden aikana siten, että sopimuskauden aikana neuvotellaan ja etsitään ratkaisua erillisiin teemoihin. Osapuolet voivat neuvotella muistakin esiin tulevista asioista toisen osapuolen esityksestä. Jatkuvalle neuvottelulle laaditaan vuosittain erillinen suunnitelma, jossa suunnitellaan ennalta tavoitteet ja aikataulu.

Hyvää huomista edistää kemianteollisuuden työhyvinvointia

Hyvää huomista –yhteistyöllä kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöt edistävät hyvinvointia kemianalan työpaikoilla. Työhyvinvoinnin kehittäminen on kirjattu alan työehtosopimuksiin. 

Hankkeeseen osallistuvat työnantajajärjestö Kemianteollisuus ry sekä palkansaajajärjestöt TEAM Teollisuusalojen Ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.  Hankkeen toteutusta ohjaa mukana olevien järjestöjen edustajista koottu projektiryhmä.

Hyvää huomista -hankkeen näkökulmat, tavoitteet ja toteutus

Hyvää huomista -hankkeen tavoitteena on edistää työhyvinvointia, kehittää osaamista, pidentää työuria, vähentää sairastavuutta sekä lisätä tuottavuutta kemianteollisuudessa.  Lisäksi hankkeelle on asetettu ja asetetaan tavoitteita sen edetessä vaiheittain.

Kemianteollisuuden työhyvinvointihankkeen lähestymistapa on laaja-alainen, kaikkia alan yrityksiä ja yritysten koko henkilöstöä aktivoiva. Yrityksiä kannustetaan työhyvinvoinnin kehittämiseen luomalla toimintamalleja, jakamalla tietoa ja kokemuksia sekä verkostoitumalla alan yritysten sekä muiden toimijoiden kanssa. Tuloksia seurataan yritys- ja toimialatasolla.

hyvää huomista_hanke

Hyvää huomista -hankkeen tuloksia

•    Yritysprojektien pohjalta kuvattu työhyvinvoinnin kehittämisen malli
•    Varhainen välittäminen työpaikalla – Opas kemianteollisuuden yrityksille
•    Työhyvinvoinnin itsearviointityökalu työpaikoille
•    Responsible Care – Työhyvinvoinnin mittariseuranta
•    Työhyvinvoinnin teesit työyhteisön kehittämisen ja keskustelun virittäjiksi
•    Sisäisen motivaation ja aktiivisen työtyytyväisyyden kehittäminen kemianteollisuuden työpaikoilla  -  Opas yrityksille vuoden 2017 aikana.
•    Vuonna 2015 Hyvää huomista -hanke palkittiin Euroopan kemianteollisuuden Responsible Care Award –palkinnolla sarjassa Occupational Health and Safety

Responsible Care -ohjelma

Kemianteollisuuden kansainvälinen Responsible Care on teollisuuden pitkäaikaisin vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma. Suomessa ohjelmaa on toteutettu jo 25 vuoden ajan ja siihen on sitoutunut noin 100 yritystä.

Responsible Care -ohjelmassa kestävää kehitystä tarkastellaan kokonaisuutena. Luonnonvarojen kestävän käytön, tuotannon ja tuotteiden turvallisuuden ja kestävyyden, avoimuuden ja yhteistyön rinnalle on viime vuosina nostettu myös hyvinvoivan työyhteisön kehittäminen. Ohjelmassa kehitetään yritysten käyttöön ohjeistoja, luodaan yhteistyöverkostoja ja käynnistetään kehityshankkeita. Tuloksia seurataan vuosittain koottavilla indikaattoreilla.