Kemianteollisuuden Hyvää huomista -ohjelma

Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet tekevät monipuolista yhteistyötä työelämän kehittämiseksi.  Alalle luodussa jatkuvassa neuvottelukäytännössä yhteisiä asioita käsitellään aktiivisesti ja tuloksellisesti. Työhyvinvointia kehitetään Hyvää huomista -ohjelmassa. Responsible Care -ohjelmassa puolestaan tarkastellaan kestävää kehitystä kokonaisuutena. Ala on sitoutunut toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Hyvää huomista -ohjelma

Hyvää huomista -ohjelmassa kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöt edistävät hyvinvointia kemian alojen työpaikoilla. Hankkeeseen osallistuvat työnantajajärjestö Kemianteollisuus ry sekä palkansaajajärjestöt Teollisuusliitto ry (aiemmin TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry), Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

Yhteistyötä toteutettiin Hyvää huomenta – Hyvää huomista -hankkeena vuosina 2010-2016, kunnes ohjelman nimi lyhennettiin muotoon Hyvää huomista vuonna 2016. Työhyvinvoinnin kehittäminen jatkunee Hyvää huomista -ohjelmassa myös tulevalla sopimuskaudella.

Toimialaohjelman tavoitteet

Hyvää huomista -ohjelman tavoitteena on edistää työhyvinvointia, kehittää osaamista, pidentää työuria, vähentää sairastavuutta sekä lisätä tuottavuutta kemianteollisuudessa. Lisäksi ohjelmalle on asetettu ja asetetaan tavoitteita sen edetessä vaiheittain. Vuonna 2017 toimialaohjelman teemana on ollut yhdessä kehittäminen.

Kemianteollisuuden työhyvinvointiohjelman lähestymistapa on laaja-alainen, kaikkia alan yrityksiä ja yritysten koko henkilöstöä aktivoiva. Yrityksiä kannustetaan työhyvinvoinnin kehittämiseen luomalla toimintamalleja, jakamalla tietoa ja kokemuksia sekä verkostoitumalla alan yritysten sekä muiden toimijoiden kanssa. Tuloksia seurataan sekä yritys- että toimialatasolla.hyvää huomista_hanke


Keväällä 2017 valmistunut Sisäisen motivaation ja aktiivisen työtyytyväisyyden kehittäminen kemianteollisuuden työpaikoilla -selvitys toi esiin henkilöstön osallistumisen tärkeänä keinona parantaa kemianteollisuuden tuotantohenkilöstön sisäistä motivaatiota. Työsuojelurahaston rahoittama selvitystyö toteutettiin yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa kuudessa yrityksessä, ja siinä hyödynnettiin muun muassa sisäiseen motivaatioon liittyvää tutkimustietoa.

Tukea ja työkaluja työpaikoille

Työturvallisuuskeskuksen Kemian työalatoimikunnan kehittämä Työhyvinvoinnin itsearviointityökalu työpaikoille julkaistiin vuonna 2016. Vuonna 2017 yhteiskehittämisen käytäntöjä on testattu pilottina kahdella yrityksellä yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Kokemusten pohjalta toimintamallia on tarkoitus laajentaa.

Ohjelman puitteissa on järjestetty kahdeksan seminaaria, joihin on osallistunut noin 750 henkilöä, sekä webinaareja osana kemianteollisuuden Responsible Care -toimintaa. Vuosien varrella toteutettuihin kyselyihin on vastannut 20-50 yritystä kerrallaan.

Responsible Care on teollisuuden pitkäaikaisin vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma, jossa kestävää kehitystä tarkastellaan kokonaisuutena. Luonnonvarojen kestävän käytön, tuotannon ja tuotteiden turvallisuuden ja kestävyyden, avoimuuden ja yhteistyön rinnalle on viime vuosina nostettu myös hyvinvoivan työyhteisön kehittäminen. 

Ohjelmassa kehitetään yritysten käyttöön ohjeistoja, luodaan yhteistyöverkostoja ja käynnistetään kehityshankkeita. Tuloksia seurataan vuosittain koottavilla indikaattoreilla. Vuonna 2015 Hyvää huomista -hanke palkittiin Euroopan kemianteollisuuden Responsible Care Award -palkinnolla sarjassa Occupational Health and Safety.

Muita hankkeen tuloksia ja saavutuksia: