Hyvinvoiva Finanssiala

Hyvinvoiva finanssiala -hanke on finanssialan työnantajien ja työntekijöiden yhteinen hanke, jonka tavoitteena on finanssialan työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisääminen. Yhteistyössä ovat mukana alan työnantajaliitto Finanssiala ry sekä kaikki alan työntekijäliitot eli Ammattiliitto Nousu ry, Ammattiliitto Pro ry, Vakuutusväen Liitto VvL ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

Varsinainen hanke toteutettiin vuosina 2014–2015. Yhteistyöstä vuosille 2016–2017 on sovittu rahoitus- ja vakuutusalan työehtosopimusneuvotteluissa. Tämä vahva ja kirjattu päätös on vaikuttanut siihen, että tulevaisuuden ennakointityöhön on sitouduttu molemmin puolin pöytää. Näin laaja-alainen yhteistyö on mahdollistanut koko alan yhteisen tulevaisuusnäkemyksen muodostamisen.

Toimialan kehityskohteet

Hankkeen edetessä on havaittu useita konkreettisia kehityskohteita, joihin alan työntekijöiden ja työnantajien on paneuduttava yhteisvoimin. Keskeisimmistä kehityskohteista on tehty neljä videota, jotka kukin havainnollistavat parissa minuutissa, missä mennään ja mihin suuntaan alalla pitäisi kulkea.Etätyötä on tehty maailman sivu, mutta vasta kovin vähän suorittavan portaan tehtävissä. Finanssialalla tietoturvaongelmat ovat lisäksi olleet mutkana matkassa. Nyt tekniikan kehityksen myötä finanssialan etätyötä olisi vara lisätä huomattavasti ja parantaa samalla työntekijöiden hyvinvointia – ja kenties myös tuottavuutta!Mitä finanssialan asiakas haluaa jatkossa? Millaista palvelua? Milloin? Olemmeko me valmiit vastaamaan muuttuneisiin vaatimuksiin? Mitä se meiltä vaatii? Kuinka palvella asiakasta entistä paremmin ja perustella finanssipalvelun lisäarvo aikana, jolloin kaikki asiakkaiden kaipaama tieto on periaatteessa saatavissa verkosta?Emme ole enää yksin. Keitä ovat haastajat, jotka nakertavat liiketoiminnasta siivun sieltä, toisen täältä? Miten perinteisten finanssijättien tulee toimia, jotta ne pärjäävät lisääntyvässä kilpailussa? Laakereilleen ei voi jäädä lepäämään.Digitalisaation myötä tapamme tehdä työtä muuttuu. Samalla osa vanhoista työpaikoista häviää kokonaan, kun sama työ voidaan tehdä tehokkaammin ilman ihmistä. Toisaalta kokonaan uudenlaisia työtehtäviä syntyy lisää – eikä ihmistäkään voi kaikkialta korvata.

Tukea ja työkaluja työpaikoille


Vuonna 2017 yhteistyö on painottunut työn muutokseen, etätöiden johtamiseen ja etä- sekä mobiilityön tekemiseen. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa laadittiin kaksi selvitystä etätyötä tekevien henkilöiden esimiesten roolia ja tehtäviä sekä pankki- ja vakuutusalan työntekijöiden osaamistarpeita ja kokemuksia etätyöstä. Selvitysten yhteenveto on luettavissa täällä.

Työelämän ja koulutustarpeiden yhdistämiseksi syksyllä 2016 perustettiin Finanssiakatemia-yhteistyöverkosto. Yhteistyöverkoston tavoitteena on lisätä työelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä siten, että työelämän tarpeet huomioidaan oppilaitosten opetuksessa. Finanssiakatemian toiminnasta vastaa Finanssiala ry, mutta myös työntekijäjärjestöt osallistuvat verkoston tutkimuksiin ja yhteisiin tilaisuuksiin.

Keväällä 2016 pidetyssä työntekijöiden ja työnantajien yhteisessä HyFi-foorumissa julkaistiin pankkien ja vakuutusyhtiöiden hyviä käytäntöjä esittelevä Sanoista tekoihin -esite.

Vuoden 2017 aikana selvityksissä, esimiesten ja henkilöstön yhteisessä seminaarissa sekä liittotyöryhmässä pureuduttiin osapuolten väliseen luottamukseen, yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin sekä uudenlaiseen osaamiseen. Selvitysten ja seminaarityöskentelyn pohjalta syntyi työpaikoille suunnattu Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle -työkirja.

Kevään 2017 Luottamuksella tuottavuutta ja hyvinvointia -seminaarissa pohdittiin työnantajien ja työntekijöiden yhteisissä ryhmätöissä, miten työpaikoilla voitaisiin parantaa luottamusta ja kehittää yhteisiä pelisääntöjä. Kolmantena teemana oli pohtia, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja miten jo olemassa olevaa osaamista voitaisiin jakaa työpaikoilla. Paikalla oli lähes 80 osanottajaa. Tarkoitus oli löytää apuvälineitä työpaikoilla tapahtuvaa kehittävää keskustelua varten.