Kaupan alan kehittämishanke

Kaupan alan kehittämishankkeessa toteutetaan työpaikkakohtainen projekti Oppimisen ja kehittämisen polku tulevaisuuden tukkukaupan tukena yhteistyössä Heinon Tukun kanssa vuosina 2015-2017.

Kehittämishankkeessa luodaan yritykseen jatkuvaan kehittämiseen perustuvat uudet  toimintatavat.

Tavoitteet:
1. Yritys kasvaa ja on kannattava
2. Yritys on edelläkävijä sähköisessä kaupassa ja monikanavaisessa palvelussa
3. Yrityksen henkilöstö on osaavaa ja sitoutunutta
4. Yritys on houkutteleva ja pitkäaikainen kumppani sekä asiakkaiden näkökulmasta että työnantajana
5. Yrityksen uudistumiskykyä vahvistetaan: Johtaminen tukee hlöstön kehittämistä, mahdollistaa uusien toimintatapojen syntymisen ja motivoi henkilöstöä muuttuvassa työympäristössä.

Hankkeen tuloksena Heinolle on luotu Heinon Oppimisen Polku, jossa henkilöstö ja esimiehet osallistuvat aktiivisesti toiminnan kehittämiseen.

Kehittämishankkeessa mukana ovat Kaupan liitto, Palvelualojen ammattiliitto ry, Työterveyslaitos ja Heinon Tukku.