Kirkon työelämä 2020 -ohjelma (Kirteko)

kirteko

Euroopan parhaita, ”taivaallisen hyviä”


Kirkon pääsopijaosapuolet, Kirkon työmarkkinalaitos, Juko, Kirkon alan unioni ja Kirkon alat, rohkaisevat kirkon työpaikkoja, seurakuntia ja seurakuntayhtymiä, uudistumaan. Ne ovat käynnistäneet Kirkon työelämä 2020 –ohjelman (Kirteko) tukemaan työpaikkojen omaehtoista uudistumista ja kehittämistyötä.

Kirtekolla pyritään tavoittamaan laajasti kirkon työpaikoilla tehtävä kehittämistyö ja edistämään sitä monipuolisesti osana kirkon sektorin rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia. Tavoitteena on, että kirkon työpaikat ovat kansallisen työelämän kehittämisstrategian mukaisesti Euroopan parhaita, kirkollisesti ilmaistuna taivaallisen hyviä.

Kirtekon avulla kirkon pääsopijaosapuolet haastavat sekä kirkon työpaikkojen toimijat että työpaikoille kehittämisen tukea tarjoavat toimijat yhteistyöhön. Kehittämisen tuen yhteistyöverkoston ydintoimijoihin kuuluvat mm. Työturvallisuuskeskus, Keva, Kirkon koulutuskeskus ja hiippakunnat.

Uudistumisen suuntaviivat


Kirteko avulla työpaikkoja kannustetaan ja tuetaan työelämän kehittämiseen,

•    joka perustuu työpaikan omiin lähtökohtiin ja kytkeytyy luontevalla tavalla siihen, mitä seurakunnissa on meneillään.
•    jolla edistetään samanaikaisesti tuloksellisuutta, tuottavuutta ja työelämän laatua.
•    joka on yhteistoiminnallista eli siihen osallistuvat sekä johto että henkilöstö/henkilöstön edustajat.
•    jossa sovelletaan hyviä kokemuksia ja ajantasaista tietoa omaan toimintaan.
•    josta saatuja kokemuksia ja tietoa jaetaan toisille.
•    jossa tavoitellaan sekä suuria muutoksia tukevia harppauksia että pieniä arkisia parannuksia.
•    jossa hyödynnetään konsulttien/kehittäjien tukea ja ulkopuolista rahoitusta tai toimitaan omin voimin.
•    jossa kehittämispolut ja niille asetetut tavoitetasot (hyvä perustaso – kehittäjä – edelläkävijä) ovat työyhteisö- tai organisaatiokohtaisia.
•    jonka myötä kehittämisestä tulee osa työpaikan toimintaa.

Kirtekossa arvostetaan työpaikkoja, jotka kehittämisessään ottavat huomioon myös seurakuntalaiset ja muut ihmiset.

Ohjelmallinen toiminta käytännössä, esimerkkinä vuoden 2017 toimintasuunnitelma

kirteko1