LOG INNO


LOGI NNO on metsä- ja kuljetusalan työhyvinvoinnin, johtamisen, digitalisaation sekä innovatiivisuuden valmennusohjelma vuosille 2016-2018.

Ohjelman tavoitteena on uudistaa yhdessä mikro ja pk-yritysten kanssa niiden toimintaprosesseja ja henkilöstön työhyvinvointia siten, että se parantaa yrityksen tuottavuutta. Prosessiin osallistetaan koko henkilöstö. Tavoitteena on saada mukaan 60 yritystä.

Ohjelma saa ESR-osarahoitusta valtakunnallisesta Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohankkeesta. Ohjelmassa mukana ovat Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, Koneyrittäjien liitto ry ja Tampereen AMK.