Metsähyvinvointi-ohjelma

Metsähyvinvointi-ohjelma on matka kohden ihmisten ja koko alan hyvinvointia. Luottamusta osaamiseen, uskoa uudistumiseen ja motivaation merkitykseen. Pieniä tekoja arjessa, suuria muutoksia yhteisöissä.

Metsäalan työhyvinvoinnin kehittämisohjelman kehitys Metsähyvinvointi-ohjelmaksi (2010-2017) alkoi suunnittelun ja laajapohjaisen ohjausryhmän kokoamisen jälkeen Työterveyslaitoksen koordinoimilla hankevuosilla. Hankevuosina painopisteenä olivat metsäalan organisaatioiden sisäiset hankkeet, joita tuettiin ohjelman verkoston yhteisillä työpajoilla.

Vuonna 2014 ohjelman koordinaatio siirtyi Metsäteho Oy:lle, kun laadittua viestintästrategiaa alettiin jalkauttaa Metsähyvinvointi-käsitteeksi. Ohjelma on jatkanut viestinnällisellä otteella jalkauttamista ja teeman todellistumista arjessa. Metsähyvinvoinnin matka jatkuu. Ohjelmaa rahoittaa Metsämiesten Säätiö.

Työterveyslaitoksen vetämä Metsähyvinvointi-kehittämisohjelma toteutettiin vuosina 2010-2014, minkä jälkeen ohjelma on jatkanut toimintaansa verkostomaisesti tulosten jalkauttamisen parissa. Toiminnan jatkamisesta on sovittu aina vuodeksi kerrallaan. Ohjelmaa rahoittaa Metsämiesten säätiö. Metsäteho Oy vastaa ohjelman koordinoimisesta ja viestinnästä.

Toimialaohjelman tavoitteet

Metsähyvinvointi-ohjelmassa on edistetty ja edistetään edelleen liiketoiminnan vastuullisuutta etenkin sosiaalisen kestävyyden ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tavoitteena on pureutua asiaan vahvemmin myös yksilön näkökulmasta: Mitä työkaluja ja materiaaleja yksilöt tarvitsevat jäsentääkseen oman roolina ja vahvistaakseen ammatillista identiteettiään? Mitä on uusi työkulttuuri metsäalalla?

Vuonna 2016 toteutetun strategisen kiteytyksen ja ohjelmalle asetettujen tavoitteidennähtyjen olennaisten kehityssuuntien pohjalta luotiin Metsähyvinvoinnin Silmut, jotka toimivat ohjenuorina sekä yksilön ajattelun että työyhteisöjen ja -verkostojen työpaikkojen kehittämiselle.

Silmuissa korostuvia teemoja ovat sisäinen motivaatio, itsensä johtaminen, työverkostotaidot, oman roolin ymmärtäminen, mahdollisuuksien näkeminen, positiivinen psykologia, erilaisuuden hyödyntäminen ja ymmärtäminen sekä yhteinen oppiminen ja oppimaan oppiminen.


silmut

Ohjelman kaiken toiminnan taustalla on liiketoimintalähtöinen ajattelu: tavoitteena on, että menestyvät yritykset ymmärtävät ihmisten hyvinvoinnin olevan merkittävä osa kannattavaa liiketoimintaa ja tuloksellista toimintaa. Ohjelmassa halutaan haastaa alan toimijoita oivaltamaan ja virittämään omia hankkeitaan sekä synnyttää keskustelua niin metsäalalla kuin metsäalan ulkopuolellakin, sekä organisaatioiden sisällä että metsäammattilaisten keskuudessa.

Tukea ja työkaluja työpaikoille

Metsäalan Johtamisakatemia kokoaa yhteen alan johtajat ja vaikuttavassa asemassa olevat henkilöt sekä alan ulkopuoliset johtamisen asiantuntijat pohtimaan Metsähyvinvoinnin ja ihmisjohtajuuden teemoja sekä kehittymään yksilöinä. Vuodesta 2015 alkaen järjestetyille Johtamisakatemian kursseille on osallistunut yhteensä 130 vaikuttajaa. Kurssit saavat jatkoa vuonna 2018.

Minä ja me – Uuden ajan metsäjohtamisen työkirja on syntynyt osana Metsähyvinvointi-ohjelman kokonaisuutta tukemaan ihmisten johtamisen arkea. Työkirja on ladattavissa ilmaiseksi Metsähyvinvoinnin sivuilta. Voit tutustua kirjan sisältöön ja teemoihin myös alla olevan videon välityksellä.

Metsähyvinvointi-ohjelman sivuilla on tällä hetkellä käynnissä Hyvän työkulttuurin tarinat -kampanja, jossa kerätään metsäammattilaisten käytännön tekoja ja oivalluksia motivaation tai paremman hyvän työkulttuurin edistämiseksi. Suunnitteilla on myös niin kutsuttu Itsetunto-työkartta (työnimi), jolla tuetaan metsäalan toimijoiden ammatillisen identiteetin vahvistamista.

Ohjelmassa useana vuonna järjestettyyn vuosittaiseen Metsähyvinvoinnin Aajankohtaistapahtumaan on osallistunut noin 100 henkilöä ja teemoihin tarkemmin pureutuviin valmennuspäiviin 15-20 henkilöä kerrallaan.

Ohjelman tapahtumiin, valmennuksiin ja muihin metsäalan toimijoille suunnattuihin työkaluihin voit tutustua täällä ja vuosina 2010–2014 toteutettuihin yrityskohtaisiin työhyvinvointihankkeisiin täällä sekä hankekohtaisissa blogeissa.

Ohjelman teemojen sisältöä on avattu lukuisissa asiantuntijablogeissa nimimerkeillä Metsämies, Tietäjä ja Valmentaja. Metsäalan Johtamisakatemiaan osallistuneet ovat kirjoittaneet ajatuksiaan johtajuudesta Vaikuttaja-blogeissa.