Metsähyvinvointi-ohjelma

Kehittämishanke "Metsähyvinvointi" tarkoitus on matkata tulevaisuuteen ja kohden ihmisten ja koko alan hyvinvointia. Luottamusta osaamiseen, uskoa uudistumiseen ja motivaation merkitykseen. Pieniä tekoja arjessa, suuria muutoksia yhteisöissä.

Kehittämisen menetelmät
Metsähyvinvointi –ohjelmassa laaja joukko organisaatioita luo yhteistä hyvää metsätalouteen. Yhdessä tehty työ siirtyy ohjelman avulla pysyvästi alan arkeen.  mm.
  • työn ja organisaatioiden muutos
  • osaamisen kehittäminen
  • työterveyden edistäminen
  • työhyvinvoinnin vahvistaminen

Tuloksia

  • Tienvarsihaketuksen mikrobivaara - hengityksen suojaaminen
  • Energinen vireä arki - työn kuormittavuus /työkyky
  • Sujuvuutta arkipäivään - häiriöt / työn sujuminen
  • Työterveyshuolto - ehkäisevä työterveyshuolto
  • Työpaikan hyvinvointihankkeiden suunnittelu - useita yrityskohtaisia työhyvinvointihankkeita

Metsäalan työhyvinvointiohjelman rahoittaja on Metsämiesten säätiö ja asiantuntijana toimii Työterveyslaitos.