Osallistavalla johtamisella työhyvinvointia ja turvallisuutta

Toimintatutkimus: Levi, Ruka ja Ylläs

Hankkeen tavoitteena on tarkastella ja kehittää osallistavan johtamisen, työhyvinvoinnin ja turvallisuuden suhteita. Hankkeessa tehdään tutkimus, jolla kehitetään hiihtokeskusten työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden osallistava toimintamalli.

Hankkeen toteuttavat Lapin yliopiston Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti sekä Lapin ammattikorkeakoulu yhteistyössä matkailualan työmarkkinajärjestöjen MaRa ry:n ja PAM ry:n kanssa.

MaRa:n sekä PAM:n rooleina hiihtokeskusten kehittämishankkeessa on:

  • tukea kehittämisprojektin perustamista, rahoituksen saamista ja luoda toimialalle kehittämismyönteistä kulttuuria
  • hankkia projektien tueksi suomalaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia sekä kehittämishankkeiden tuloksia
  • järjestää yhteisiä kehittämisfoorumeja, joissa projektiyritykset saavat asiantuntijatukea sekä projektien keskinäistä vertaistukea
  • tuoda esille kehittämisprojektin kokemuksia ja tuloksia liittojen koulutustoiminnassa
  • levittää ja jakaa kehittämisprojektien tuloksia sekä omalle toimialalle että Työelämä 2020 -hankkeen kautta koko työelämään.