Osallistavalla johtamisella työhyvinvointia ja turvallisuutta

Toimintatutkimus: Levi, Ruka ja Ylläs

Hankkeen tavoitteena on tarkastella ja kehittää osallistavan johtamisen, työhyvinvoinnin ja turvallisuuden suhteita.
Majoitus- ja ravintoalan työnantajaliitto (MaRa ry) sekä Palvelualojen ammattiiitto (PAM ry) hyödyntävät tutkimustulokset mahdollisen hiihtokeskusten palkkausjärjestelmän kehittämisessä.

MaRa:n sekä PAM:n rooleja hiihtokeskusten kehittämishankkeessa tukea kehittämisprojektin perustamista, rahoituksen saamista ja luoda toimialalle kehittämismyönteistä kulttuuria

  • hankkia projektien tueksi suomalaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia sekä kehittämishankkeiden tuloksia
  • järjestää yhteisiä kehittämisfoorumeja, joissa projektiyritykset saavat asiantuntijatukea sekä projektien keskinäistä vertaistukea
  • tuoda esille kehittämisprojektin kokemuksia ja tuloksia liittojen koulutustoiminnassa
  • levittää ja jakaa kehittämisprojektien tuloksia sekä omalle toimialalle että Työelämä 2020 -hankkeen kautta koko työelämään