Osallistavalla johtamisella työhyvinvointia ja turvallisuutta

Osallistavalla johtamisella työhyvinvointia ja turvallisuutta -hankkeessa tarkasteltiin osallistavan johtamisen, työhyvinvoinnin ja turvallisuuden suhteita ja kehitettiin työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden osallistava toimintamalli hiihtokeskuksille.

Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimushankkeen toteuttivat Lapin yliopiston Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti sekä Lapin ammattikorkeakoulu yhteistyössä Matkailu- Ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry.

Toimialaohjelman tavoitteet

Osallistavana toimintatutkimuksena toteutetun hankkeen tavoitteena oli kehittää hiihtokeskusten työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden osallistava toimintamalli. Tutkimukseen osallistuvien yritysten riskikartoitukset, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämiskohteiden määrittely ja kehittämistoimenpiteiden käynnistys toteutettiin yhdessä yritysten henkilöstön ja johdon kanssa.

Empiirinen tutkimusaineisto kerättiin Levillä, Rukalla ja Ylläksellä, jotka ovat laskettelupäiviltään ja kokonaismyynniltään Suomen kolme suurinta hiihtokeskusta. Tutkimuksessa toteutettiin 74 johdon ja henkilökunnan edustajan haastattelua, neljä työpajaa sekä yhteensä viikon verran työpaikoilla tapahtuvaa havainnointia, joiden rinnalla hyödynnettiin FirstBeat-hyvinvointianalyysia.

Tuloksia ja työkaluja

Tutkimuksessa havaittiin, että hiihtokeskuksissa työturvallisuuteen liittyvät asiat vaikuttivat kehittämiskohteina jäsennellymmiltä kuin yleiseen työhyvinvointiin liittyvät kohteet. Etenkin fyysistä turvallisuutta koskevat asiat ovat usein nopeasti nähtävillä ja niihin on jo kiinnitetty aiemmin huomiota.

Hankkeessa valmisteltiin tutkimukseen osallistuville yrityksille yksilölliset kehittämissuunnitelmat, joissa oli huomioitu erilliset hyvinvointi- ja turvallisuusnäkökulmat. Kehittämissuunnitelmat laadittiin hankkeen ensimmäisen puolen vuoden jälkeen siten, että yritykset ehtivät toteuttaa kehittämistoimenpiteitä jo hankekauden aikana ja omaksua kehittämisen jatkuvaksi ja pysyväksi käytänteeksi.

Tutkimusraportin lisäksi hankkeessa tuotettiin hiihtokeskusten johdolle ja työntekijöille suunnattu Huippu homma – Töissä hiihtokeskuksessa -opas, joka käsittelee osallistavaa johtamista ja sisältää konkreettisia vinkkejä esimerkiksi työyhteisön viestinnän tai vuorovaikutuksen kehittämiseen.

huippuhomma