Työaikojen kehittäminen matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa

Työterveyslaitos toteutti vuosina 2015-2017 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n aloitteesta Työaikojen kehittäminen majoitus-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa -tutkimus- ja kehityshankkeen. Hanke sai rahoitusta Työsuojelurahastolta. Liittojen aloite hankkeen käynnistämiseksi perustui työehtosopimusten kirjauksiin.

Toimialaohjelman tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli arvioida työaikoja, työaikajärjestelmiä ja työaikojen kuormittavuutta. Hankkeessa tutkittiin erityisesti palautumiseen vaikuttavia työaikatekijöitä, kuten työvuorojen rytmitystä ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa omiin työaikoihinsa.

Hankkeen kyselyvastaukset ja työaika-aineistot yhteensä 245 työntekijältä Scandic-hotellien vastaanotoista ja ravintoloista sekä Pirkanmaan osuuskaupan ABC-liikenneasemilta ja ruoka- ja seurusteluravintoloista mahdollistivat arvioida alan kolmea työaikajärjestelmää: säännöllistä työtä eli perusjärjestelmää, säännöllistä yötyötä ja kolmivuorotyöhön rinnastettavaa työtä.

Vastanneista valtaosa oli vakituisessa ja kokoaikatyössä ja kaksi kolmannesta oli naisia. Puolet teki kolmivuorotyöhön rinnastettavaa työtä tai työtä, jossa oli säännöllisesti yövuoroja.

Keskeiset havainnot

 • Säännöllistä työtä eli perusjärjestelmää tekevillä iltavuoroihin näytti liittyvän varsin usein fyysistä kuormitusta
 • Lähes puolet sekä perusjärjestelmää että kolmivuorotyötä tekevistä raportoi työaikajärjestelmän häiritsevän unta ja vireyttä
 • Vaikutusmahdollisuudet työaikoihin ja taukojen pitämiseen olivat hyvät noin kolmanneksella vastanneista
 • Kolmivuoro- ja yötyöhön liittyi voimakasta uneliaisuutta ja/tai väsymystä
 • Lyhyet työvuorovälit lisäsivät voimakkaan väsymyksen riskiä työvuoroissa sekä heikensivät koettua työn ja muun elämän yhteensovittamista
 • Lyhyet työvuorovälit ja pitkät työvuorot vaikuttivat kasautuvan yksittäisille henkilöille


Suositukset

 • Vältetään lyhyiden (alle 11 tunnin ja erityisesti alle 8 tunnin) työvuorovälien toistumista viikoittain
 • Lisätään mahdollisuutta vaikuttaa työaikoihin esimerkiksi työvuorotoiveilla
 • Huolehditaan etteivät kuormittavat tekijät kuten pitkät työvuorot ja lyhyet työvuorovälit kasaudu yksittäisille henkilöille
 • Parannetaan taukojen pitämisen järjestelyjä
 • Tasataan iltavuorojen fyysistä kuormitusta työjärjestelyillä ja/tai tehtäväkierroilla
 • Tarjotaan työntekijöille tietoa vuorotyöstä ja palautumiskeinoista