Työkaari kantaa – teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Yhteistyöllä tavoitteisiin

Työkaari kantaa -hanke on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteinen hanke, jossa yritykset voivat kehittyä kaikenikäisten johtamisessa ja saada sitä kautta aikaan positiivisia muutoksia henkilöstön kokemassa työhyvinvoinnissa.

Työkaari kantaa -hankkeen tavoitteena on parantaa työhyvinvointia ja sen seurauksena eheyttää ja pidentää työuria niin yritystasolla kuin koko toimialallakin. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii yrityksissä eri-ikäisten työntekijöiden erilaisiin elämänvaiheisiin liittyvien tarpeiden huomioimista ja toisaalta heidän osaamisensa laaja-alaista hyödyntämistä, myös ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Tämä edellyttää johdolta ja esimiehiltä osaamista sekä koko työyhteisöltä oikeanlaista asennoitumista ja ikätietoista kulttuuria. Myös työntekijöiden asenteiden on muututtava. Oman työkyvyn ja osaamisen ylläpitoon on opittava suhtautumaan uudella tavalla. Hankkeen taustalla on liittojen yhteistyöllä laadittu Työkaarimalli (tästä linkki http://tyokaari.fi/wp-content/uploads/2016/04/teknologiateollisuuden-tyokaarimalli.pdf), jossa keskeisimpiä työurien pituuteen vaikuttavia tekijöitä ovat:
työkaari kantaa
Työkaari kantaa -hankkeen tavoitteena on, että yrityksissä tehdään konkreettisia toimenpiteitä ja viedään ne aktiivisesti osaksi päivittäistä toimintaa. Kehittämistyö työpaikalla tulee tehdä yhdessä sopimalla ja hyvällä yhteistyöllä. Kun henkilöstö on aidosti ja ajoissa mukana suunnittelemassa toimenpiteitä, saadaan vahvempi sitoutuminen kehittämiseen.

Tukea ja työkaluja

Työkaari kantaa -hanke kannustaa yrityksiä kehittämistoimintaan ja tarjoaa sen tueksi koulutusta sekä työkaluja. Maaliskuuhun 2017 mennessä hankkeeseen on lähtenyt mukaan lähes 50 yritystä. Jokainen yritys toteuttaa oman kehittämisprojektinsa, jossa arvioidaan työhyvinvoinnin lähtötilanne, suunnitellaan ja toteutetaan kehittämistoimenpiteet yhdessä henkilöstön kanssa ja arvioidaan saavutukset. Toimintamallia on tarkoitus jatkaa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Työkaari kantaa -hanke on järjestänyt kymmenen Työhyvinvointia työkaarelle -seminaaria syksyn 2016 ja talven 2017 aikana ympäri Suomen. Seminaarit ovat koonneet yhteen satoja osallistujia. Keväällä 2017 tullaan järjestämään vielä kaksi vastaavaa seminaaria. Muita seminaareja tullaan toteuttamaan jatkossa puolivuosittain. Niiden tavoitteena on mm. hyvien käytäntöjen jakaminen ja toisilta oppiminen.

Kevään 207 aikana käynnistyy neljä alueellista Työkaari -verkostoa, joissa yritykset oppivat toinen toisiltaan onnistumisista ja epäonnistumisista työhyvinvoinnin kehittämisessä. 

Ikätietoinen työpaikka -valmennus johdattaa yritykset pohtimaan, miten työkykyä ylläpidetään koko työkaaren ajan ja antaa alkusysäyksen kehittämistyöhön. Valmennuksessa on käynyt jo yli 20 yritystä.

Hankkeeseen osallistuvilla yrityksillä on käytössään extranet, jonne on koottu tietopaketti ja työkaluja työkaarijohtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Sieltä löytyvät myös hankkeessa kehitetyt Pomotsekki ja Työkaarikeskustelu. Pomotsekki on sekä muistilista että itsearviointityökalu esimiehelle. Työkaarikeskustelu on työkalu alaisen ja esimiehen väliseen dialogiin, jonka tavoitteena on työkykyongelmien ennaltaehkäisy.

Hankkeen edetessä yrityksiltä tullaan keräämään hyviä johtamiskäytäntöjä ja kehittämisideoita, jotka kirjataan Tepsivät teot työelämässä -tietopankkiin Yritys-Suomi-sivustolle.

Hankkeen toteuttamisesta vastaavat Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Hanke saa ESR-rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriön kautta.